Sacpipe Connection System – Bättre än stambyte.

För dig som vill slippa kostsamma stambyten.


Vi skiljer på måsten och möjligheter. Låt oss berätta hur.

I ett historiskt perspektiv har det krävts och varit tvunget att göra omfattande ingrepp i kök och badrum för att frilägga vatten- och avloppsledningar. Nu, på 2010-talet, kan vi konstatera att den tiden är förbi.
Fortfarande är arbete med rörledningssystem ett avancerat hantverk, men idag kan arbetet göras utan bilning och större åverkan på kök och badrum. Kort sagt, tekniken har hunnit ikapp problemet och skapat andra och bättre förutsättningar att leverera ett bra resultat till kunderna.

Den viktigaste frågan ska ställas först.
Finns det verkligen ett system som klarar alla krav som marknaden kräver på täthet, slitage och säkerhet – utan att göra traditionella stambyten? Svaret är utan vidare ja, förutsatt att man anlitar en auktoriserad installatör och använder sig av material som är identifierade, testade samt har en spårbarhet.

Miljöpolicy

Enkel installation

Hållbart

Kostnadseffektivt